Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Tiekėjų elgesio kodeksas

AB „Panevėžio statybos trestas“ tiekėjų elgesio kodeksas

TIKSLAS

Būdama viena didžiausių statybos bendrovių Lietuvoje, AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) pripažįsta, supranta ir jaučia atsakomybę už savo veiklos poveikį socialinei, ekonominei ir gamtinei aplinkai. Įmonė yra įsipareigojusi veikti pagal teisės aktus, taisykles ir susitarimus, kurie taikomi jos veiklai. 

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ tvirtai laikosi standartų dėl sąžiningo verslo, žmonių ir bendruomenės, nurodytų šiame Tiekėjų verslo kodekse ir to paties tikisi iš savo tiekėjų.

PST savo tiekėjų atžvilgiu elgiasi sąžiningai ir vertina juos pagal profesionalumo, teisingumo ir lygiateisiškumo kriterijus. Tiekėjo sugebėjimas laikytis šio Kodekso reikalavimų yra esminis faktorius, nulemiantis PST sprendimą dėl bendradarbiavimo ar verslo santykių pratęsimo su tiekėju.

Kiekvienas tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo subtiekėjai nepažeistų Kodekso standartų.

SĄŽININGAS VERSLAS

KYŠININKAVIMAS IR KORUPCIJA

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ aiškiai pasisako prieš bet kokios formos kyšininkavimą ir korupciją. Siekiame, kad visi verslo sandoriai būtų sudaromi skaidriai ir sąžiningai, kad verslo tiekėjai nesiūlytų ir neduotų kyšio, nepagrįsto atlygio ir atsisakytų juos priimti.

KONKURENCIJA

Verslo tiekėjai turi konkuruoti etiškai ir atsakingai, siekdami konkurencinio pranašumo kainos ir kokybės atžvilgiu.

Tiekėjų pasirinkimo skaidrumą ir objektyvumą užtikriname vykdydami pirkimus pagal bendrovės vadybos sistemos pirkimo procedūrą, kuri apibrėžia aiškius tiekėjų atrankos ir įvertinimo kriterijus: produkto ar paslaugos kainą, kokybę, pristatymo ir apmokėjimo sąlygas.

DOVANOS

Tiekėjai privalo užtikrinti, kad verslo dovanos, maitinimas arba pramogos turi atitikti bendrąją verslo išlaidų politiką, organizuojami gera valia, skirta kurti ir stiprinti santykius su klientais. Verslo dovanomis nesiekiama tiesioginės naudos įmonei ar įtakoti verslo partnerius dėl priimamų sprendimų.

INTERESŲ KONFLIKTAS

Tiekėjai privalo atskleisti informaciją apie bet kokią situaciją, dėl kurios gali kilti interesų konfliktas, galintis pažeisti Bendrovės interesus jo ar jam artimų asmenų privačių interesų naudai. Turi būti vengiama situacijų, kai darbuotojų asmeniniai, šeimos ar finansiniai interesai galėtų susikirsti su Bendrovės interesais. 

KONFIDENCIALUMAS

Tiekėjai konfidencialią informaciją, kurią gavo ar sužinojo darbo metu, turi apsaugoti ir išlaikyti. Naudoti tokią informaciją tik PST leidžiamais tikslais.

DARBO SĄLYGOS

ŽMOGAUS TEISĖS IR DARBO REGULIAVIMAS

Tikimės, kad tiekėjai visuose bendrovės padaliniuose draudžia bet kokios formos diskriminaciją ir priekabiavimą. Bendrovė siekia užtikrinti darbo aplinką, kurios pagrindas yra pagarba pamatinėms žmogiškosioms vertybėms.

SVEIKATA IR SAUGA

Tikimės, kad tiekėjai teikia pirmenybę darbuotojų ir verslo partnerių sveikatos apsaugai ir

saugumui, kuria saugias ir nepavojingas sveikatai darbo vietas, siekia nuosekliai mažinti nelaimingų atsitikimų tikimybę, išvengti incidentų ir ligų. 

APLINKOSAUGA

Tikimės, kad tiekėjų saugo aplinką ir supranta savo atsakomybę dėl nuolatinio savo veiklos tobulinimo aplinkosaugos aspektu, laikosi šią sritį reglamentuojančių galiojančių teisės aktų.

ĮGYVENDINIMAS

Tikimės, kad tiekėjai kuria, diegia ir tinkamai dokumentuoja vidaus verslo praktiką bei užtikrina, kad yra susipažinę su šiuo Kodeksu bei jo laikosi. Tiekėjai privalo užtikrinti, kad jų subtiekėjai laikytųsi Kodekso sąlygų ir standartų. 

STEBĖSENA

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ pasilieka teisę patikrinti, kaip atskiri tiekėjai laikosi Tiekėjų elgesio kodekso, pati atlikdama auditą ir (arba) pavesdama jį atlikti trečiajai šaliai. Tiekėjai privalo leisti atlikti tokį auditą, suteikti galimybę susitikti su savo darbuotojais ir pagal darbo sutartis dirbančiais darbininkais, nediskriminuoti darbininkų ir nekenkti jiems už auditoriams pateiktas pastabas.

Jei tiekėjas nesilaiko kurių nors Kodekso reikalavimų, tikimasi, kad jis imsis jų laikytis.

Nustačiusi reikšmingus Kodekso sąlygų pažeidimus, PST pasilieka teisę nutraukti Susitarimą su tokiu tiekėju.

Jei PST darbuotojai pažeidžia Tiekėjų elgsenos kodeksą, apie tai galima informuoti el. paštu info@pst.lt